تمام مطالب برچسب : سمپاشی با تبوكونازول
قارچ‌كش سيستميك تبوكونازول (راكسيل)

قارچ‌كش سيستميك تبوكونازول (راكسيل)

تبوكونازول (راكسيل) نام انگلیسی : tebuconazole قارچ‌كش سيستميك با اثر حفاظتي، معالج و ريشه‌كن كننده از گروه تري‌آزول‌ها فرمولاسيون: ۱٫ راكسيلRaxil % 2 DS ۲٫ راكسيلRaxil % 6 FS ۳٫ فوليكور Folicur % 25 EW تاریخ ثبت: ۲۷/۱/۷۵ به مدت ۳ سال تمديد لغايت ۸۶ (۳)، ۱۲/۱۱/۷۷ به مدت ۳ سال و ۲۰/۱۲/۸۰ به مدت سه سال تمديد لغايت ۸۶ (۲)؛ عليه سياهك آشكار گندم ۱/۷/۸۱ به مدت سه سال بطور موقت ثبت شد (۲)، ۱۴/۴/۷۸ به مدت ۳ سال – تمديد لغايت ۸۶ (۱). نحوه اثر: جلوگیری از بیوسنتز ارگوسترول موارد مصرف در ايران: سیاهک پنهان گندم، سیاهک آشکار گندم و جو، سیاهک هندی گندم و زنگ‌های غلات موارد مصرف در ساير كشورها: تبوكونازول از طريق ضدعفوني بذر براي كنترل […]