تمام مطالب برچسب : سمپاشی با سولفوسولفورون (آپيروس)
علف کش انتخابی سولفوسولفورون (آپيروس)

علف کش انتخابی سولفوسولفورون (آپيروس)

سولفوسولفورون نام انگلیسی : sulfosulfuron علف‌كش انتخابي از گروه سولفونيل اوره فرمولاسیون:  آپيروس Apyros w/v %75 DF تاریخ ثبت: سال ۱۳۸۲ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: بازدارنده استولاكتات سينتاز(ALS) يا استوهيدروكسي اسيد سينتاز(AHAS) و در نهايت توقف تقسيم سلول و رشد نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق برگ و ريشه و قابل انتقال در آپوپلاست و سيمپلاست علائم تأثير در گياه: جلوگيري از رشد، كلروز و نكروزه و در نهايت مرگ جوانه‌ها، زرد و ارغواني شدن برگ‌ها و ساقه‌ها و مرگ تدريجي گياه. ماندگاري در خاك(نيمه عمر): ۳ روز موارد مصرف در ايران:  علف‌هاي هرز باريك برگ و پهن‌برگ در مزارع گندم راهنماي مصرف: •مقدار مصرف در مزارع گندم ۶/۲۶ گرم در هكتار از ابتداي پنجه‌زني گندم تا انتهاي اين […]