تمام مطالب برچسب : سمپاشی با سيكلوات (رونیت)
علف کش انتخابی سیستمیک سيكلوات (رونیت)

علف کش انتخابی سیستمیک سيكلوات (رونیت)

سيكلوات نام انگلیسی : cycloate علف‌کش انتخابي، سيستميک از گروه تيوکاربامات ۲۱۵ فرمولاسیون:  رونيت Ro- Neet %7/72 EC تاریخ ثبت: سال ۱۳۵۳ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: بازدارنده رشد جوانه‌های انتهايي و بافت‌هاي مريستمي نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب توسط ريشه و برگ و قابل انتقال در گياه علائم تأثير در گياه: عدم سبز شدن جوانه، متورم شدن اندام‌هاي هوايي در صورت جوانه‌‌زني، رويش غير طبيعي برگ‌هاي اوليه ماندگاري در خاك(نيمه عمر): ۲۵ روز موارد مصرف در ايران: علف‌هاي هرز در چغندرقند ۴تا۵ لیتردر هکتار موارد مصرف در ساير كشورها: علف‌هاي هرز پهن‌برگ و اويارسلام زرد و ارغواني در چغندرقند، چغندر لبويي، اسفناج راهنماي مصرف: •مقدار مصرف ۴ تا۵ ليتردر هکتار و زمان كاربرد آن قبل از کاشت و مخلوط با […]