تمام مطالب برچسب : سمپاشی با فري گيت
فري گيت فعال کننده و افزایش دهنده نفوذ اثر گليفوزيت

فري گيت فعال کننده و افزایش دهنده نفوذ اثر گليفوزيت

فري گيت نام انگلیسی : frigate فعال كننده، نفوذ كننده، افزايش دهنده اثر گليفوزيت فرمولاسيون: ۱٫ اتيلن تي تي ۱۵ مويان Ethylan T – T – ۱۵ – moy %2/8 L ۲٫ اتيلن تي تي ۱۵ مويان Ethylan T – T – ۱۵ – moyan %2/81 L تاریخ ثبت: ۲۷/۶/۶۸ ثبت موقت – تمديد لغايت ۸۷ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: فعال كننده، نفوذ كننده، افزايش دهنده اثر گليفوزيت موارد مصرف در ايران: به عنوان مويان همراه با گليفوزيت كه باعث صرفه جويي در مصرف آن مي‌شود ، استفاده مي گردد راهنماي مصرف: •به نسبت ۵ در هزار يا دو ليتر در هكتار همراه با ۶ تا ۸ ليتر گليفوزيت ملاحظات زيست محيطی: •ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران ۶۲۰ […]