تمام مطالب برچسب : سمپاشی با فلم پروپ ام – ايزوپروپيل (سافيکس بي دبليو)
علف کش انتخابی فلم پروپ ام – ايزوپروپيل (سافيکس بي دبليو)

علف کش انتخابی فلم پروپ ام – ايزوپروپيل (سافيکس بي دبليو)

فلم پروپ ام – ايزوپروپيل نام انگلیسی : flamprop –m- isopropyl علف‌کش انتخابي، سيستميک، از گروه آريل آمينو پروپيونيك اسيد فرمولاسیون:  سافيکس بي دبليو Suffix BW w/v %20 EC تاریخ ثبت: سال ۱۳۷۰ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: بازدارنده سنتز اسيد چرب ، ممانعت از تقسيم و طويل شدن سلولها و در نهايت مانع رشد گياه موارد مصرف در ايران:علف‌هاي هرز (يولاف وحشي) در مزارع گندم و جو ۳ لیتر در هکتار راهنماي مصرف: •مقدار مصرف ۴ ليتر در هكتار در مرحله ۳ برگي تا ساقه رفتن گندم و جو . احتیاط‌های لازم: •اين علف‌كش تنها براي كنترل يولاف وحشي در ايران به ثبت رسيده است. •كاربرد آن در اختلاط با علف‌كشهاي هورموني موجب كاهش شديد كارآيي آن مي‌شود. فاصله زماني كاربرد […]