تمام مطالب برچسب : سمپاشی با فلوآزيفوپ – بوتيل (فوزيليد)
علف کش انتخابی فلوآزيفوپ – بوتيل (فوزيليد)

علف کش انتخابی فلوآزيفوپ – بوتيل (فوزيليد)

فلوآزيفوپ – بوتيل نام انگیسی : fluazifop-butyl علف‌کش انتخابي ، از گروه آريلوكسي فنوكسي پروپيونات فرمولاسیون: فوزيليد Fusilade w/v %5/12EC تاریخ ثبت: سال ۱۳۶۵ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: بازدارنده استيل كوآنزيم-آ كربوكسيلاز(ACCase) فوب‌ها(AOPPs)، جلوگيري از رشد جوانه انتهايي(مريستم) نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق برگ‌ها و قابل انتقال توسط آوندهاي چوب و آبكش و تجمع در نقاط مريستمي گونه‌هاي يكساله و ريزومها، استولن‌ها و بافت‌هاي مريستمي گونه‌هاي چند ساله علائم تأثير در گياه: پژمردگي و زردي در برگ‌ها، جلوگيري از رشد ريشه و ساقه، خشكيدگي برگ‌ها موارد مصرف در ايران: علف‌هاي هرز باريك برگ در مزارع چغندرقند۳ لیتر در هکتار هنگام ۳ تا ۵ برگی شدن علف موارد مصرف در ساير کشورها:  علف‌هاي هرز باريك برگ يكساله و چند […]