تمام مطالب برچسب : سمپاشی با فلوتريافول (ايمپكت)
قارچ کش سیستمیک فلوتريافول (ايمپكت)

قارچ کش سیستمیک فلوتريافول (ايمپكت)

فلوتريافول نام انگلیسی : flutriafol قارچ‌کش سیستمیک با اثر حفاظتی و ريشه‌كن كننده از گروه تري‌آزول‌ها فرمولاسيون: ايمپكت Impact (5/12%) SC تاریخ ثبت: ۲۷/۱/۷۵ به مدت ۳ سال – تمديد لغايت ۸۶ نحوه اثر: جلوگيري از بيوسنتز ارگوسترول موارد مصرف در ايران: سياهك هندي و زنگ زرد گندم موارد مصرف در ساير كشورها: بيماري‌هاي غلات به ويژه، زنگ‌ها، سفيدك پودري، اسكالد جو و سپتوريوز راهنماي مصرف:  •سیاهک هندی گندم: يك ليتر در هكتار به‌صورت محلول‌پاشي و در زماني كه ۸۰% بوته‌ها به سنبله رفته باشند. •زنگ‌های غلات: يك ليتر در هكتار •سوختگي نوك برگ پرچم كه در اثر تنش ايجاد مي‌گردد، ممكن است در نتيجه كاربرد اين قارچ‌كش تشديد گردد. ملاحظات زيست محيطي: •ميزان سميت ( LD50، LC50 ،EC50): 1140 میلي‌گرم […]