تمام مطالب برچسب : سمپاشی با فلوفنوكسورون (كاسكاد)
حشره کش و کنه کش تماسی فلوفنوكسورون (كاسكاد)

حشره کش و کنه کش تماسی فلوفنوكسورون (كاسكاد)

فلوفنوكسورون نام انگلیسی :flufenoxuron حشره‌كش – كنه‌كشي با اثر تماسي و گوارشي از گروه بنزوئيل اوره (IGR) فرمولاسيون: ۱٫ كاسكاد Cascade w/v % 5 DC تاریخ ثبت: ۱۷/۷/۷۴ به مدت ۳ سال ، ۲۶/۱۱/۷۷ تمديد به مدت ۳ سال، عليه پسيل پسته لغايت ۸۷ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: در سنتز کيتين و پوست اندازي اختلال ايجاد مي کند. موارد مصرف در ايران: پسيل در پسته ۵/۰ در هزار(۱) ، كنه قرمز اروپايي در درختان سيب ۵/۱ در هزار(۱) موارد مصرف در ساير كشورها: کنه‌های گياهي Panonychus, Phyllocoptruta, Brevipalpus, Aculus (مراحل نابالغ)، آفات حشره اي در درختان دانه دار و تاکستان‌ها، مرکبات، چاي ، توتون، ذرت، سويا، سبزجات و گياهان زينتي (g/ha 200-25) راهنماي مصرف: •به مقدار ۵/۰ در هزار عليه […]