تمام مطالب برچسب : سمپاشی با فلومتورون (كوتوران)
علف کش انتخابی فلومتورون (كوتوران)

علف کش انتخابی فلومتورون (كوتوران)

فلومتورون نام انگلیسی : fluometuron علف‌كش انتخابي، سيستميك از تركيبات اوره فرمولاسیون: كوتوران Cotoran %80 WP تاریخ ثبت: سال ۱۳۴۷ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: بازدارنده انتقال الكترون در فتوسيستم ۲ فتوسنتز و بازدارنده سنتز كاروتنوئيد نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب بيشتر از طريق ريشه و مقداري نيز از طريق اندام‌هاي هوايي و قابل انتقال در گياه علائم تأثير در گياه: كلروز سريع و نكروزه شدن از حاشيه برگ‌ها و در نهايت خشك شدن برگ‌ها ماندگاري در خاك(نيمه عمر): ۳۰ روز با دامنه ۱۰ تا ۱۰۰ روز موارد مصرف در ايران:  علف‌هاي هرز در مزارع پنبه موارد مصرف در ساير كشورها: علف‌هاي هرز يكساله پهن‌برگ و باريك برگ در پنبه و نيشكر راهنماي مصرف: •مقدار مصرف ۱ تا ۲ كيلوگرم ماده […]