تمام مطالب برچسب : سمپاشی با فنتوات (سيديال)
حشره کش تماسی فنتوات (سيديال)

حشره کش تماسی فنتوات (سيديال)

فنتوات نام انگلیسی : phenthoate حشره‌كش تماسي، گوارشي از گروه فسفره آلي فرمولاسيون: ۱٫ سيديال Cidial % 50 EC ۲٫ سيديال Cidial % 40 WP ۳٫ سيديال Cidial % 50 O تاریخ ثبت: ۱/۱۰/۴۷ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: حشره‌كش عصبی ،مهار کننده آنزیم کلین استراز موارد مصرف در ايران: پرودينا در چغندرقند ۳ ليتر در هکتار(۱) ، برگ‌خوار مصري در سويا ۲ ليتر در هکتار(۱) موارد مصرف در ساير كشورها: شته‌ها، شپشک‌ها، سپردارها، زنجره‌های Cicadellidae, Fulgoridae، شپشک آرد آلود، سنک، سن‌های Pyrrhocoridae و سن‌هایPentatomidae، تريپس‌ها، سفيد بالک، لاروهاي ساقه خوار Noctuidae و کرم غوزه در ميوه مرکبات، هلو، انگور، بلوط، توت، پنبه، غلات، ذرت، برنج، قهوه، چاي، آفتابگردان، نيشکر، توتون، سبزيجات، کدو و گياهان زينتي به ميزان g/ha 75-40 و g/ha […]