تمام مطالب برچسب : سمپاشی با فن مديفام (بتانال)
علف کش انتخابی فن مديفام (بتانال)

علف کش انتخابی فن مديفام (بتانال)

فن مديفام نام انگلیسی : phenmedipham علف‌کش انتخابي از گروه فنيل کارباماتها فرمولاسیون: بتانال Betanal w/v %7/15 EC تاریخ ثبت: سال ۱۳۵۰ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: بازدارنده انتقال الكترون در فتوسيستم ۲ فتوسنتز نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق برگ‌ها و انتقال در آپوپلاست علائم تأثير در گياه: كلروز سريع و نكروزه شدن از حاشيه برگ‌ها و در نهايت خشك شدن برگ‌ها ماندگاري در خاك(نيمه عمر): ۲۵ روز موارد مصرف در ايران:  علف‌هاي هر پهن‌برگ و تعداد محدودي از باريك برگ‌ها در مزارع چغندرقند] ۵ تا ۷ لیتر پس از رویش و بعد از مرحله ۲ برگ حقیقی چغندر قند[ موارد مصرف در ساير كشورها: علف‌هاي هرز پهن‌برگ يکساله در چغندر علوفه اي، چغندر لبويي، چغندرقند، اسفناج، نخود و […]