تمام مطالب برچسب : سمپاشی با فورام سولفورون
علف کش انتخابی فورام سولفورون (اكوئيپ)

علف کش انتخابی فورام سولفورون (اكوئيپ)

فورام سولفورون نام انگلیسی :foramsulfuron علف‌کش انتخابي، سيستميک و تماسي از گروه سولفونيل اوره فرمولاسیون:  اكوئيپ Equip w/v %5/22 OD تاریخ ثبت: سال ۱۳۸۶ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: ممانعت كننده سنتز ALS و يا AHAS نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق اندام‌هاي هوايي و قابل انتقال توسط آوندهاي چوبي و آبكش. علائم تأثير در گياه: علائم ظرف ۴۸ ساعت پس از سم‌پاشي ظاهر مي‌شود. در ابتدا نقاط مريستمي زرد و سپس نكروزه مي شوند و سپس زردي و سپس نكروزه شدن در تمام بخشهاي هوايي مشاهده مي‌شود. ماندگاري در خاك(نيمه عمر): كمتر از ۱۰ روز موارد مصرف در ايران:  علف‌هاي هرز در مزارع ذرت دانه اي راهنماي مصرف: •مقدار مصرف ۲ تا ۵/۲ ليتر در هكتار در مرحله […]