تمام مطالب برچسب : سمپاشی با فيپرونيل
حشره کش و کنه کش تماسی فيپرونيل (رجنت)

حشره کش و کنه کش تماسی فيپرونيل (رجنت)

فيپرونيل نام انگلیسی : fipronil حشره‌كش و كنه‌كش تماسي، گوارشي نسبتاً سيستميك از گروه فنيل پيرازيل فرمولاسيون: رجنت Regent % 2/0 G تاریخ ثبت: ۹/۹/۷۷ ثبت موقت اوليه – تمديد لغايت ۸۶ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: حشره‌کش عصبی، اختلال روی گیرنده های گابا(GABA) در سیستم عصبی موارد مصرف در ايران: کرم ساقه خوار در برنج ۴۰ گرم ماده مؤثره در هکتار(۱) موارد مصرف در ساير كشورها: سرخرطومي ريشه در سبزيجات راهنماي مصرف: •۲۰ کيلوگرم از فرم تجاري در هکتار فقط براي يک نوبت سم‌پاشي در سال توصيه مي‌شود. •در تمامي مراحل رشدي گياه در داخل گلدان مي‌تواند استفاده شود. •کمپوست تيمار شده در سال دوم بايد از لحاظ وجود لارو ريشه خوار کنترل شود. •کمپوست‌های تازه قبل از انتقال به گلدان […]