تمام مطالب برچسب : سمپاشی با كاربندازيم + سايپروكونازول (آلتوكمبي)
قارچ کش سیستمیک حفاظتی  كاربندازيم + سايپروكونازول (آلتوكمبي)

قارچ کش سیستمیک حفاظتی كاربندازيم + سايپروكونازول (آلتوكمبي)

كاربندازيم + سايپروكونازول نام انگلیسی : carbendazim + cyproconazole قارچ‌كش سيستميك اختلاطي با اثر حفاظتي و درماني متشكل از كاربندازيم (از گروه بنزيميدازول‌ها) و سايپروكونازول (از گروه تري‌آزول‌ها) فرمولاسيون:  ۱٫ آلتوكمبي(Altocombi) %46 SC  تاریخ ثبت: ۲۸/۲/۸۳ ثبت موقت به مدت ۳ سال نحوه اثر: كاربندازيم با جلوگيري از سنتز بتاتوبولين و سايپروكونازول با ممانعت از سنتز ارگوسترول اثر خود را اعمال مي‌كنند. موارد مصرف در ايران:  فوزاريوم سنبله گندم راهنماي مصرف:  محلول‌پاشي به ميزان ۶/۰ ليتر درهكتار، در مرحله به ظهور سنبله و در صورت لزوم تكرار سم‌پاشي به فاصله يك هفته ملاحظات زيست محيطي: •ميزان سميت سایپرکونازول ( LD50، LC50 ،EC50): 1020 میلي‌گرم بر کیلوگرم براي پستانداران، ۱۵۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، ۹/۱۸ ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها، ۲۶ […]