تمام مطالب برچسب : سمپاشی با كلوپيراليد
علف کش انتخابی كلوپيراليد (لونترال)

علف کش انتخابی كلوپيراليد (لونترال)

كلوپيراليد نام انگلیسی : clopyralid فرمول شیمیایی : C6H3Cl2NO2 علف‌کش انتخابي، سيستميك، از گروه پيريدين كربوكسيليك اسيد فرمولاسیون:  لونترال ۳۰۰ Lontrel 300 w/v %30 SL تاریخ ثبت: سال ۱۳۸۰ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: اكسين مصنوعي، اخلال در تقسيم سلولها نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق برگ و ريشه و قابل انتقال به بخشهاي بالايي و پايين گياه علائم تأثير در گياه: رشد غير متعارف، پيچيدگي و خميدگي ساقه و دمبرگ، متورم شدن ساقه و فنجاني شدن برگ‌ها، كلرزه شدن نقاط مريستمي، پژمردگي و نكروزه شدن بافتها و در نهايت مرگ گياه در عرض ۳ تا ۵ هفته موارد مصرف در ايران:  علف‌هاي هرز در مزارع چغندرقند و كلزا موارد مصرف در ساير کشورها:  علف‌هاي هرز پهن‌برگ يكساله و چند ساله […]