تمام مطالب برچسب : سمپاشی با متالاكسيل
قارچ کش سیستمیک متالاكسيل (ريدوميل)

قارچ کش سیستمیک متالاكسيل (ريدوميل)

متالاکسیل نام انگلیسی : metalaxyl فرمول شیمیایی : C15H21NO4 قارچ‌كش سيستميك با اثر حفاظتي و درماني از گروه آسيل‌آلانين‌ها فرمولاسيون:  ۱٫ ريدوميل Ridomil % 5 G تاريخ ثبت: ۲۱/۱۱/۷۰ ثبت موقت سه سال – تمديد لغايت ۸۶ نحوه اثر: جلوگيري از سنتز RNA موارد مصرف در ايران: بوته‌ميري جاليز، سفيدک داخلي خيار و مرگ گياهچه گياهان زينتي موارد مصرف در ساير كشورها:  از متالاکسيل مي‌توان براي کنترل فيتوفترا، پي‌تيوم، سفيدک‌هاي داخلي و زنگ سفيد خاجيان استفاده کرد. اين ترکيب را مي‌توان از طريق ضدعفوني بذر، خيساندن خاک، فروبردن ريشه در محلول قارچ‌كش و سم‌پاشي اندام‌هاي هوايي استفاده نمود. راهنماي مصرف: •بوته‌ميري جاليز: كاربرد ۲۵-۲۰ كيلوگرم قارچ‌كش در هكتار. •سفيدک داخلي جاليز: محلول‌پاشي به ميزان ۲۵-۲۰ كيلوگرم در هكتار، به محض بروز نشانه‌هاي […]