تمام مطالب برچسب : سمپاشی با مزوسولفورون+يدوسولفورون
علف کش انتخابی مزوسولفورون+يدوسولفورون (شواليه)

علف کش انتخابی مزوسولفورون+يدوسولفورون (شواليه)

مزوسولفورون+يدوسولفورون نام انگلیسی : mesosulfuron + iodosulfuron علف‌كش انتخابي، دو منظوره، از گروه سولفونيل اوره فرمولاسیون: ۱٫ شواليه Chevalier %6 WG تاریخ ثبت: سال ۱۳۸۳ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: بازدارنده استيل كوآنزيم آ كربوكسيلاز(ACCase) فوپ‌ها(AOPPs) و استوهيدروكسي اسيد(AHAS) نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق برگ و مقداري نيز توسط ريشه و قابل انتقال در آوندهاي چوب و آبكش علائم تأثير در گياه: علائم تأثير ۴۸ ساعت بعد از سم‌پاشي ظاهر و شامل توقف رشد و بروز لكه‌هاي كلروتيك و سپس نكروتيك بر روي برگ‌ها و ساقه است. علف‌هاي هرز حساس حداكثر ظرف ۴ تا ۶ هفته از بين مي روند. موارد مصرف در ايران: علف‌هاي هرز باريك برگ و پهن‌برگ در مزارع غلات، شامل گندم، دوروم، تريتيكال و […]