تمام مطالب برچسب : سمپاشی با هگزاتيازوکس
کنه کش تماسی هگزاتيازوکس (نيسورون)

کنه کش تماسی هگزاتيازوکس (نيسورون)

هگزاتيازوکس نام انگلیسی : hexythiazox فرمول شیمیایی : C17H21ClN2O2S کنه کش تماسي، گوارشي و نفوذي با اثر تخم کشي، لارو کشي ونمف کشي از گروه ايزوتيازوليدين فرمولاسيون: ۱٫ نيسورون Nissorun w/v %10 EC تاریخ ثبت: ۱۰/۱۱/۷۳ ثبت موقت سه سال – تمديد لغايت ۸۵ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: كنه‌كش ‌ تماسي و گوارشي با خاصيت تخم كشي و لاروكشي به همراه خاصيت نفوذي از سطح برگ موارد مصرف در ايران: کنه قرمز در مرکبات، كنه شرقي در مركبات ۷۵/۰ تا ۵/۰ در هزار(۱) موارد مصرف در ساير کشورها: تخم و لارو کنه‌های گياهي خصوصاً Tetranychus, Eotetranychus, Panonychus در ميوه مرکبات، سبزيجات، انگور، پنبه راهنماي مصرف: •براي کنترل کنه قرمز مرکبات ۵۰ تا ۷۵ گرم ماده مؤثره درصد ليتر آب با اختلاط يک […]