تمام مطالب برچسب : سمپاشی با هگزافلومورون
حشره کش نفوذی هگزافلومورون (کنسالت)

حشره کش نفوذی هگزافلومورون (کنسالت)

هگزافلومورون نام انگلیسی :Hexaflumuron حشره‌کش نفوذي و گوارشی از گروه بنزوئيل اوره(IGR) فرمول شیمیایی : C16H8Cl2F6N2O3 فرمولاسيون: کنسالت Consult w/v %10 EC تاریخ ثبت: پسته و مركبات : ۱۷/۷/۷۴ به مدت ۳ سال ، ۲۶/۱۱/۷۷ تمديد ۳ سال و تمديد ثبت لغايت ۸۶ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: از سنتز کيتين جلوگيري مي کند. موارد مصرف در ايران: پسيل در پسته ۵/۰ تا ۷/۰در هزار(۱)، پروانه مينوز مركبات در خزانه درختان جوان [cc 25 كنسالت + cc 300 روغن در ۱۰۰ ليتر آب] موارد مصرف در سایر کشورها: موریانه ها به صورت طعمه مسموم راهنماي مصرف: •در پسته : به مقدار ۷/۰ – ۵/۰ در هزار در مركبات : cc 25 كنسالت + cc 300 روغن در ۱۰۰ ليتر در آب در […]