تمام مطالب برچسب : سمپاشی با وارفارین
جونده کش وارفارین

جونده کش وارفارین

وارفارین نام انگلیسی : warfarin فرمول شیمیایی : warfarin جونده كش از گروه آنتي کواگولانت (كومارين) فرمولاسيون: ۱٫ وارفارين Warfarin %20 P ۲٫ وارفارين Warfarin %15 WP ۳٫ وارفارين Warfarin %25 WP ۴٫ وارفارين Warfarin %021/0 B تاریخ ثبت: ۱/۱۰/۴۷ ، ۵/۶/۵۷ ، ۳۰/۷/۶۳ جهت مصارف خانگي ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: با کاهش پروترومبين خون باعث خونريزي داخلي در موش مي‌شود. موارد مصرف در ايران: موش‌های انباري وخانگی موارد مصرف در ساير كشورها: موش معمولي و موش صحرايي و سنجاب در مزارع، جنگل‌ها و جاهاي صنعتي راهنماي مصرف: •به علت خاصيت ضدانعقادي از نمک سديم آن براي کاهش خطر انعقاد خون در انسان استفاده مي‌شود. •اين سم در موش ايجاد ترس نمي کند. خاصيت موش کشي ايزومر S هفت برابر ايزومر […]