تمام مطالب برچسب : سمپاشی با پروپارژيت
كنه‌كش غير سيستميك و تماسي پروپارژيت (اومايت)

كنه‌كش غير سيستميك و تماسي پروپارژيت (اومايت)

پروپارژيت (اومايت) نام انگلیسی :propargite كنه‌كش غير سيستميك و تماسي از گروه سولفيت فرمولاسيون: اومايت Omite w/v%57 EC تاریخ ثبت: ۲۷/۱۰/۵۲ – ۱۷/۲/۸۰ (ثبت موقت اوليه)‌ عليه كنه قرمز اروپائي درختان سيب – كنه دو لكه اي لوبيا – تمديد لغايت ۸۶ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: كنه‌كش غير سيستميك با اثر تماسي و دوام طولاني ، از طريق تنفس هم بر روي کنه تأثير گذار است . موارد مصرف در ايران: كنه تار عنكبوتي در پنبه و سويا [۵/۱ ليتر در هكتار] و چغندر [يك ليتر در هكتار] ، كنه قرمز اروپايي در درختان ميوه [يك در هزار] ، كنه در پسته [يك در هزار] و حبوبات [دو در هزار]، كنه پاكوتاه درچاي [۵/۱ در هزار]، كنه دو نقطه اي […]