تمام مطالب برچسب : سمپاشی با پنكونازول
قارچ‌كش سيستميك پنكونازول (توپاس)

قارچ‌كش سيستميك پنكونازول (توپاس)

پنكونازول (توپاس) نام انگلیسی:penconazole قارچ‌كش سيستميك با اثر حفاظتي و معالج از گروه تري‌آزول‌ها فرمولاسيون: ۱٫ توپاس Topas % 20 EW تاریخ ثبت: ثبت موقت اوليه ۱۵/۱۲/۷۹ تمديد لغايت ۸۵ نحوه اثر: جلوگیری از بیوسنتز ارگوسترول موارد مصرف در ايران: سفیدک پودري انگور(محلول‌پاشي به نسبت ۱۲۵/۰ در هزار) موارد مصرف در ساير كشورها: كنترل سفيدك‌هاي پودري، لكه سياه سيب و بسياري ديگر از عوامل بيماريزاي قارچي متعلق به گروه آسكوميست‌ها، بازيديوميست‌ها و قارچ‌هاي ناقص در انگور، درختان ميوه دانه‌دار و هسته‌دار، گياهان زينتي و سبزيجات. راهنماي مصرف: محلول‌پاشي به نسبت ۱۲۵/۰ در هزار. ملاحظات زيست محيطي: •ميزان سميت ( LD50، LC50 ،EC50): 2125 میلي‌گرم بر کیلوگرم براي پستانداران، ۲۴۲۴ میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، ۳/۴- ۷/۱ ميلي‌گرم بر ليتر براي […]