تمام مطالب برچسب : سمپاشی با کلودينافوپ – پروپارژيل
علف کش تماسی کلودينافوپ – پروپارژيل (تاپيک)

علف کش تماسی کلودينافوپ – پروپارژيل (تاپيک)

کلودينافوپ – پروپارژيل نام انگلیسی : clodinafop- propargyl   علف‌کش تماسي، از گروه آريلوکسي فنوکسي پروپيونيک اسيد فرمولاسیون: تاپيک Topik w/v %80 EC تاریخ ثبت: سال ۱۳۷۳ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: بازدارنده سنتز اسيدهاي چرب(بازدارنده ACCase) نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق اندام‌هاي هوايي و تا حدودي ريشه و قابل انتقال در آوندهاي چوب و آبكش علائم تأثير در گياه: زردي و پژمردگي در برگ‌ها و در نهايت نكروزه شدن آنها، ممانعت از رشد ريشه و اندام‌هاي هوايي و جدا كردن آسان بوته ازطوقه. علائم مربوطه ظرف ۱ تا ۳ هفته ظاهر مي شوند. ماندگاري در خاك(نيمه عمر): ۵ تا ۲۰ روز موارد مصرف در ايران:  علف‌هاي هرز باريك برگ يکساله در مزارع گندم (يولاف وحشي، علف خوني، چچم، […]