تمام مطالب برچسب : سمپاشی با گلوفوسينات – آمونيوم
علف کش غیرانتخابی تماسی گلوفوسينات – آمونيوم (باستا)

علف کش غیرانتخابی تماسی گلوفوسينات – آمونيوم (باستا)

گلوفوسينات – آمونيوم نام انگلیسی : glufosinate ammonium علف‌كش غيرانتخابي، تماسي، با کمي خاصيت سيستميک، از گروه اسيد فسفونيك فرمولاسیون: باستا Basta w/v %20 SL تاریخ ثبت: سال ۱۳۷۳ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: بازدارنده سنتز گلوتامين، اخلال در متابوليسم آمونيوم در گياه و متعاقب آن تجمع آمونياك در بافتها، اخلال در فتوسنتز نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق اندام‌هاي هوايي و قابل انتقال در آوند‌های چوب و آبكش. البته با توجه به تأثير سريع اين علف‌كش در گياه انتقال آن در بافتها محدود مي‌شود. علائم تأثير در گياه: گياه‌سوزي شديد در اثر تجمع آمونياك در بافتها، ايجاد كلروز و پژمردگي بافتها و در نهايت مرگ گياه ظرف ۱ تا ۲ هفته ماندگاري در خاك(نيمه عمر): ۷ تا ۲۰ روز […]