تمام مطالب برچسب : سم تري فلورالين
علف‌کش انتخابي تری فلورالين (ترفلان)

علف‌کش انتخابي تری فلورالين (ترفلان)

تری فلورالين (ترفلان) نام انگلیسی :trifluralin علف‌کش انتخابي از گروه دي نيترو آنيلين فرمولاسیون: ترفلان Treflan w/v %48 EC تاریخ ثبت: سال ۱۳۴۸ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر:بازدارنده تقسيم سلول و رشد ريشه نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق هيپوكوتيل و بدون انتقال در گياه علائم تأثير در گياه: افزايش قطر ريشه، ايجاد تورم در ناحيه مريستمي نوك ريشه، جلوگيري از توليد ريشه‌هاي جانبي ماندگاري در خاك(نيمه عمر): ۵۷ تا ۱۲۶ روز موارد مصرف در ايران: علف‌هاي هرز پنبه ۲ تا ۳ لیتر در هکتار، چغندرقند۲ تا ۵/۲ لیتر در هکتار، آفتابگردان، سويا۵/۱ تا ۵/۲ لیتر در هکتار موارد مصرف در ساير كشورها: علف‌هاي هرز باريك برگ و پهن‌برگ يكساله در پنبه، چغندرقند، آفتابگردان، سويا ، سيب زميني، بادام […]