تمام مطالب برچسب : سم تري فلوكسي سولفورون سديم
علف‌كش انتخابي و سيستميك تری فلوكسی سولفورون سديم (انوک)

علف‌كش انتخابي و سيستميك تری فلوكسی سولفورون سديم (انوک)

تری فلوكسی سولفورون سديم نام انگلیسی :trifloxysulfuron – sodium علف‌كش انتخابي، سيستميك از گروه سولفونيل اوره فرمولاسیون: انوك Envoke w/v %75 WG تاریخ ثبت: سال ۱۳۸۴ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر:بازدارنده‌های استولاكتات سينتاز(ALS) يا استو هيدروكسي اسيد سينتاز(AHAS). نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب توسط ريشه و جوانه‌ها و قابل انتقال در گياه توسط آوندهاي چوبي و آبكش علائم تأثير در گياه: در علف‌هاي هرز حساس علائم زردي در عرض چند روز مشاهده شده و در عرض ۱ تا ۳ هفته كاملاً از بين مي روند . ماندگاري در خاك(نيمه عمر): ۴۹ تا ۷۸ روز موارد مصرف در ايران: علف‌هاي هرز پنبه راهنماي مصرف: •مقدار مصرف ۱۵ تا ۲۰ گرم در هكتار به همراه مويان در مرحله ۵ تا ۸ برگي […]