تمام مطالب برچسب : سم دودين
قارچ‌كش حفاظتي دودين (ملپركس)

قارچ‌كش حفاظتي دودين (ملپركس)

دودين (ملپركس) نام انگلیسی :dodine قارچ‌كش حفاظتي با اندكي خاصيت معالجه کننده از گروه گوانیدین‌ها فرمولاسيون: ملپركس Melprex % 65 WP تاریخ ثبت: ۱/۱۰/۴۷ نحوه اثر: خاصيت قارچ‌كشي دودين را به هسته گوانيدين در اين ترکيب نسبت مي‌دهند. گوانيدين مانند يک شوينده عمل کرده و به صورت غيراختصاصي ساختمان غشاء را بر هم مي‌زند. به اين ترتيب که بخش چربي دوست آن به بخش ليپيدي فسفوليپيد متصل شده و بخش قطبي آن به گروه فسفات فسفوليپيد در فاز آبي متصل مي‌شود. در نتيجه ساختار غشاء بهم خورده و همين مسئله موجب تغيير تراوايي غشاء، اختلال در جذب عناصر غذايي و جلوگيري از تنفس مي‌شود. موارد مصرف در ايران: لكه سياه در سيب موارد مصرف در ساير كشورها: دودين براي كنترل […]