تمام مطالب برچسب : سم دیوران
علف‌کش عمومي سيستميک دیوران (کارمکس)

علف‌کش عمومي سيستميک دیوران (کارمکس)

دیوران (کارمکس) نام انگلیسی:diuron علف‌کش عمومي و در بعضي محصولات انتخابي، سيستميک، از گروه فنيل اوره فرمولاسیون: ۱٫ کارمکس Karmex %28 EC ۲٫ کارمکس Karmex %30 EC ۳٫ کارمکس Karmex %80 WP تاریخ ثبت: سال ۱۳۴۷ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: بازدارنده عمل فتوسنتز در فتوسيستم ۲ نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب توسط ريشه و قابل انتقال در آوندهاي چوبي علائم تأثير در گياه: كلروز سريع و نكروزه شدن از حاشيه برگ‌ها و در نهايت خشك شدن برگ‌ها ماندگاري در خاك(نيمه عمر): ۳ تا ۶ ماه موارد مصرف در ايران: علف‌هاي هرز پهن‌برگ و باريك در مزارع نيشکر، پنبه  ۵/۱ تا ۳ کیلوگرم در هکتار قبل از رویش علفهای هرز و مناطق غير زراعي موارد مصرف در ساير كشورها: علف‌هاي […]