تمام مطالب برچسب : سم سايپروكونازول + پروپيكونازول(آرته‌آ)
قارچ کش سیستمیک سايپروكونازول + پروپيكونازول(آرته‌آ)

قارچ کش سیستمیک سايپروكونازول + پروپيكونازول(آرته‌آ)

سايپروكونازول + پروپيكونازول نام انگلیسی : cyproconazole + propiconazole قارچ‌كش مختلط سيستميك با طيف اثر وسيع و داراي تأثير حفاظتي و معالج از گروه تري‌آزول‌ها فرمولاسيون:  ۱٫ آرته‌آ (Artea) % 33 EC ) 8% + Cyproconazole 25% (propiconazole تاریخ ثبت: ۱۹/۳/۸۲ به مدت ۳ سال (‌ثبت موقت ) نحوه اثر: جلوگيري از بيوسنتز ارگوسترول موارد مصرف در ايران:  كنترل زنگ‌هاي گندم موارد مصرف در ساير كشورها:  كنترل زنگ‌هاي غلات، سفيدك پودري و سپتوريوز غلات، اسكالد و لكه‌توري جو راهنماي مصرف: •۳/۰ ليتر در هكتار در مرحله تورم خوشه •در گندم زمستانه كاربرد اين قارچ‌كش در بهار ممكن است موجب كاهش ارتفاع ساقه شود ولي بر عملكرد محصول تأثير نامطلوبي نخواهد داشت احتياط‌هاي لازم: •پروپيكونازول ممكن است موجب بروز واكنش‌هاي آلرژيك شود. […]