تمام مطالب برچسب : سم كاربوكسين تيرام (ويتاواكس تيرام)
قارچ کش مختلط تماسی كاربوكسين تيرام (ويتاواكس تيرام)

قارچ کش مختلط تماسی كاربوكسين تيرام (ويتاواكس تيرام)

كاربوكسين تيرام نام انگلیسی : carboxin thiram قارچ‌كش مختلط با طيف اثر گسترده متشكل از يك تركيب سيستميك(كاربوكسين از گروه اكساتين‌ها) و يك تركيب تماسي (تيرام از گروه دي‌تيوكاربامات‌ها) فرمولاسيون: ۱٫ ويتاواكس تيرام Vitavax thiram %40 FL ۲٫ ويتاواكس تيرام Vitavax thiram % 75 WP تاریخ ثبت: ۶/۴/۵۲ و ۱۸/۴/۷۵ به مدت ۳ سال تمديد لغايت ۸۶ (۱) نحوه اثر: كربوكسين از طريق اختلال در تنفس سلولی و تيرام در اثر اختلال عمومي در كار آنزيم‌ها اثر خود را اعمال مي‌كنند. موارد مصرف در ايران:  سیاهک آشکار، سیاهک پنهان گندم، سیاهک سخت جو، لکه قهوه‌ای نواری جو و پوسیدگی ریشه و طوقه گندم در گندم و جو، پوسیدگی ریشه و طوقه برنج، سیاهک دروغی برنج و لکه قهوه‌ای برنج در برنج، […]