تمام مطالب برچسب : سم لامباداسي ‌هالوترين
حشره کش تماسی گوارشی لامباداسي ‌هالوترين (آيكن)

حشره کش تماسی گوارشی لامباداسي ‌هالوترين (آيكن)

لامباداسي ‌هالوترين نام انگلیسی : lambada – cyhalothrin فرمول شیمیایی : C23H19ClF3NO3 حشره‌كش تماسي و گوارشي با خاصيت دوركنندگي از گروه پايروتيروئيدها فرمولاسيون: آيكن Icon %10 WP تاریخ ثبت: ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: حشره‌كش عصبي، حشره‌کش عصبی، با اختلال در کانال های سدیم در غشای آکسونی سلولهای عصبی موارد مصرف در ايران: حشرات خانگي وآفات عمومی محیط زیست: •ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران۷۹-۵۶ میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 براي پرندگان۵۳۰۰-۳۹۵۰میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها۳۶/۰-۲/۰ میکروگرم بر لیتر، EC50 براي دافنی ۳۶/۰ میکروگرم بر لیتر