تمام مطالب برچسب : سم مكوپروپ پي + ديكلوپروپ پي + ام‌سي‌پي‌آ
علف کش هورمونی مكوپروپ پي + ديكلوپروپ پي + ام‌سي‌پي‌آ (دوپلوسان سوپر)

علف کش هورمونی مكوپروپ پي + ديكلوپروپ پي + ام‌سي‌پي‌آ (دوپلوسان سوپر)

مكوپروپ پي + ديكلوپروپ پي + ام‌سي‌پي‌آ علف‌كش هورموني، انتخابي و ‌سيستميك نام انگلیسی : mecoprop – p + dichlorprop – p + MCPA فرمولاسیون: دوپلوسان سوپر Duplosan super w/v %60 SL تاریخ ثبت: سال ۱۳۷۴ ویژگی‌های خاص: نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق برگ جذب و قابل انتقال به ريشه موارد مصرف در ايران:  علف‌هاي هرز پهن‌برگ در مزارع گندم راهنماي مصرف: •مقدار مصرف ۵/۲ ليتر در هكتار از ۵ و ۶ برگي تا شروع ساقه دهي درگندم ملاحظات زيست محيطي: ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50):1050 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پستانداران