تمام مطالب برچسب : سم پرمترين
حشره‌كش تماسي پرمترين ( آمبوش)

حشره‌كش تماسي پرمترين ( آمبوش)

پرمترين ( آمبوش) نام انگلیسی : permethrin حشره‌كش تماسي، وسيع الطيف از گروه پايرتروئيدها فرمولاسيون: ۱٫ آمبوش Ambush w/v% 10 EC ۲٫ آمبوش Ambush w/v% 25 EC ۳٫ كوپكس Coopex % 25 WP ۴٫ كوپكس Coopex % 5/0 WP تاریخ ثبت: ۲۰/۱/۵۷ و ۲۵/۱۱/۵۸ (۱) ، ۱۱/۶/۵۸ و ۹/۲/۶۴ (۲) ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: حشره‌كش عصبی با اثر روی کانالهای سدیم در طناب عصبی. موارد مصرف در ايران: پرودينا در چغندرقند۱ ليتر در هکتار (۲)، مينوز لكه گرد در درختان ميوه ۵/۰ در هزار فقط در سال‌هاي طغياني عليه نسل اول يا حداکثر نسل دوم در يک نوبت محلول پاشي(۲)، شپش انساني فرمولاسيون(۴) موارد مصرف در ساير كشورها: آفات برگي و ميوه‌اي از راسته سخت بالپوشان و بال‌پولک‌داران در پنبه (g/ha150-100)، […]