تمام مطالب برچسب : شپشک های درختان میوه
آفات مهم درختان میوه – شپشک های گیاهی

آفات مهم درختان میوه – شپشک های گیاهی

آفات مهم درختان میوه – شپشک های گیاهی شپشک های گیاهی به گیاهان زیادی حمله کرده و دامنه میزبانی بسیار زیادی دارند بطوری که از مرکبات گرفته تا درختان میوه خزان کننده و گیاهان زینتی مانند میخک که یکی از میزبان های مهم آن می باشد. قطعات دهانی شپشک های گیاهی از نوع زننده – مکننده است ، شپشک های نر دارای یک جفت بال هستند و بال عقب آن ها به یک جفت اندام هالتر تبدیل شده است ، تعداد افراد نر در جمعیت  شپشک ها بسیار کم می باشد و طول عمر آن ها نیز بسیار کوتاه می باشد  البته تر ها خسارتی به گیاه وارد نمی کنند ، پوره ی سن اول شپشک های گیاهی که crawler […]