تمام مطالب برچسب : عامل بیماری سفیدک پودری تاک(انگور)
شناسایی بیماری سفیدک پودری تاک(انگور) و مبارزه با آن

شناسایی بیماری سفیدک پودری تاک(انگور) و مبارزه با آن

سفیدک پودری مو نخستین بار در سال ۱۸۳۴ در آمریکای شمالی به وسیله شوای نیتس گزارش و توصیف و در سال ۱۸۴۵ در انگلیس دیده شد. در حال حاضر این بیماری در بیشتر نقاط موخیز جهان – حتی در نواحی استوایی – شیوع دارد. در ایران در سال ۱۲۵۰ یا ۱۲۵۱، حسنعلی نواب این بیماری را از ارومیه گزارش کرد و هم اکنون تقریبا در همه تاکستانهای کشور به ویژه موستانهای آذربایجان شرقی و غربی، | خراسان، اطراف تهران، زنجان، اراک، قزوین، اصفهان، فارس، گلپایگان، باختران، خرم آباد، لرستان و محلات شیوع دارد. سفیدک پودری مو که بعضی از محققان به آن سفیدک سطحی یا حقیقی هم می گویند، در نقاط مختلف ایران به اسامی سیاه بور (در اصفهان)، آق […]