تمام مطالب برچسب : علف کش آفتابگردان
علف کش انتخابی کوئيزالوفوپ-اتيل (تارگا)

علف کش انتخابی کوئيزالوفوپ-اتيل (تارگا)

کوئيزالوفوپ-اتيل نام انگلیسی : quizalofop- ethyl علف‌کش انتخابي، از گروه آريلوکسي فنوکسي پروپيونات فرمولاسیون:  تارگا Targa %10 EC تاریخ ثبت: سال ۱۳۶۷ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: بازدارنده استيل كوآنزيم آ كربوكسيلاز(ACCase) فوپ‌ها(AOPPs)، بازدارنده سنتز اسيد‌های چرب نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق برگ‌ها و قابل انتقال در آوند‌های چوب و آبكش و تجمع در بافت‌هاي مريستمي علائم تأثير در گياه: پژمردگي و زردي در برگ‌ها، جلوگيري از رشد ريشه و ساقه، خشكيدگي برگ‌ها موارد مصرف در ايران: علف‌هاي هرز باريك برگ در مزارع چغندرقند موارد مصرف در ساير کشورها:  علف‌هاي هرز يکساله و دائمي در حبوبات، نخودفرنگي، چغندر علوفه‌اي، کتان، چغندر لبويي، چغندر قند، باقلا مازندراني بهاره و زمستانه، کلزاي بهاره و زمستانه، سيب زميني، سويا، بادام زميني، آفتابگردان، […]