تمام مطالب برچسب : فرمول شیمیایی اگزادیازون
معرفی علف کش تماسی اگزادیازون

معرفی علف کش تماسی اگزادیازون

اين علف کش در بازار با نام تجاري رونستار ۲۵%Ronstar  SL12% ,  EC وجود دارد. اگزاديازينون علف کشي است از گروه اکساديازول که داراي خاصيت تماسي، انتخابي و سيستميک بوده و براي کنترل علفهاي هرز مزارع برنج بصورت پس از رويش علفهاي هرز و در مزارع پياز بصورت بعد از کاشت و قبل از سبز شدن علفهاي هرز مورد استفاده قرار مي گيرد. اين علف کش در بدن پستانداران طي ۷۲ ساعت عمدتاً از طريق ادرار، دفع و حذف مي شود. همچنين به سرعت توسط ذرات کلوئيدي و هوموس موجود در خاک با آبشويي يا انتقال جذب مي شود. نيمه عمر آن در خاک ۶-۳ ماه است ولي بافت خاک را بهم نمي زند. نام انگلیسی : Oxadiazon فرمول شیمیایی : C15H18Cl2N2O3 […]