تمام مطالب برچسب : فرمول شیمیایی بروموپروپيلات
كنه‌كش غير سيستميك بروموپروپيلات

كنه‌كش غير سيستميك بروموپروپيلات

بروموپروپيلات كنه‌كش غير سيستميك و تماسي از گروه بنزيلات نام انگلیسی : Bromopropylate فرمول شیمیایی : C17H16Br2O3 فرمولاسيون: نئورون Neoron w/v%25 EC تاریخ ثبت: ۶/۸/۴۹ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: كنه‌كش تماسي، ‌غير سيستميك موارد مصرف در ايران: كنه تار عنكبوتي در چغندر قند[۲/۱ ليتر در هكتار اوايل تابستان ]، كنه زرد شرقي و كنه قرمز در مركبات يك درهزار اواخر بهار و اوايل تابستان راهنماي مصرف: •اين سم داراي دوام زياد است و براي كنه‌هایي كه در مقابل سموم فسفره مقاوم شده اند در دز بالا مصرف مي‌شود. •با اجتناب از سم‌پاشي زود هنگام، خطراثر سوء براي كنه‌های شكارگر به حداقل مي‌رسد. ملاحظات زيست محيطی: •ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران ۵۰۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم،LD50 براي پرندگان ۲۰۰۰-۶۰۰ میلی‌گرم بر […]