تمام مطالب برچسب : فرمول شیمیایی بنوميل
قارچ‌كش‌ بنوميل

قارچ‌كش‌ بنوميل

بنومیل نام انگلیسی :benomyl فرمول شیمیایی : C14H18N4O3 فرمولاسيون:بنليت Benlate %50 WP تاریخ ثبت: ۲۳/۱۱/۵۱ نحوه اثر:بنومیل با اثر سيستميك، هم به صورت حفاظتي و هم به صورت معالجه‌اي عمل مي‌كند. عموماً حركت بنومیل در گياه از پايين به بالا (آپوپلاستيك) است و حركت بالا به پايين (سيمپلاستيك) مشاهده نشده است ولي اگر قسمتي از برگ در تماس با اين سم باشد، انتشار سم در تمامي برگ وجود خواهد داشت (به صورت آكروپتاليك) عموماً بنزيميدازول­ها در برگ­هاي فعال تمركز مي‌يابند و به ندرت از بافت­هاي جوان به بافت­هاي مسن منتقل مي‌شود. بنومیل در آب هيدروليز شده و به متيل ۲- بنزيميدازول كاربامات تبديل مي‌شود و در نهايت به Butylamine  تبديل مي‌شود اين فرآورده در سويا باعث تحريك فيتوآلكسين Hydroxyphaseolinمي‌شود. متيل بنزيميدازول كاربامات (MBC) در تقسيم سلولي دخالت مي‌كند، بدين صورت كه به Microtubular proteinمتصل شده و باعث از […]