تمام مطالب برچسب : فرمول شیمیایی بن سولفورون متيل
علف‌کش سيستميك بن سولفورون متيل

علف‌کش سيستميك بن سولفورون متيل

بن سولفورون متيل نام انگلیسی :bensulfuron methyl علف‌کش سيستميك، انتخابي از گروه سولفونيل اوره فرمولاسیون: لونداكس Londax %60 DF تاریخ ثبت: سال ۱۳۷۳ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: بازدارنده بيوسنتز اسيدهاي آمينه‌ي ضروري(ALS , AHAS Inhibitor)، مانع تقسيم سلولي. اين علف كش از طريق مهار عمل آنزيم استولاكتات سينتاز كه در سنتز آمينو اسيدهاي ضروري والين و ايزولوسين دخالت مي‌كند عمل نموده و در نتيجه باعث توقف در تقسيم سلولي و رشد گياه مي‌گردد. (ALS) همچنين در علف­هاي هرز حساس از تقسيم و رشد سلول جلوگيري مي‌كند. ابتدا به صورت زردي اندام‌هاي جوان و سپس ضعف و افتادگي آن­ها بروز كرده و سرانجام موجب قهوه‌اي شدن اندام­هاي گياه مي‌شود. بن سولفورون متيل به سرعت توسط ريشه و برگ علف­هاي هرز جذب مي‌گردد […]