تمام مطالب برچسب : فرمول شیمیایی ترالكوكسيديم
علف‌كش انتخابي و سيستميک ترالكوكسيديم (گراسپ)

علف‌كش انتخابي و سيستميک ترالكوكسيديم (گراسپ)

ترالكوكسيديم (گراسپ) نام انگلیسی : tralkoxydim علف‌كش انتخابي، سيستميک، از گروه سيكلوهگزان‌ديون اكسيم فرمولاسیون: گراسپ Grasp %25 SC تاریخ ثبت: سال ۱۳۷۷ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: بازدارنده سنتز اسيدهاي چرب و تقسيم سلول نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق برگ‌ها و قابل انتقال به نقاط رشد گياه علائم تأثير در گياه: جلوگيري از تشكيل بافت‌هاي جديد، زردي برگ‌هاي جوان و سپس مرگ برگ‌هاي مسن تر و در نهايت مرگ گياه. ماندگاري در خاك(نيمه عمر): ۳ تا ۵ روز موارد مصرف در ايران: علف‌هاي هرز باريك برگ در مزارع گندم  ۱ تا ۲/۱ لیتر در هکتار مخلوط با روغن ولک %۵/۰ موارد مصرف در ساير كشورها: علف هرز خوني واش در جو بهاره و گندم بهاره؛ دم روباهي و چمن […]