تمام مطالب برچسب : فرمول شیمیایی تري آلات
علف‌کش انتخابي تری آلات (آوادکس بي دبليو)

علف‌کش انتخابي تری آلات (آوادکس بي دبليو)

تری آلات (آوادکس بي دبليو) نام انگلیسی : tri – allate علف‌کش انتخابي، از گروه تيوکاربامات فرمولاسیون: ۱٫ آوادکس بي دبليو Avadex BW %46 EC ۲٫ آوادکس بي دبليو Avadex BW %10 G تاریخ ثبت: سال ۱۳۵۲ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر:بازدارنده سنتز اسيد‌های چرب داراي زنجيره بلند، ممانعت از تقسيم سلول و طويل شدن آن نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب توسط كولئوپتيل با انتقال بسيار كند در گياه. علائم تأثير در گياه: علف‌هاي هرز حساس پيش از آنكه برويند كنترل مي شوند. ماندگاري در خاك(نيمه عمر): ۸ تا ۱۱ هفته موارد مصرف در ايران: علف هرز يولاف و بعضي کشيده برگ‌های يکساله در مزارع گندم  ۱تا ۵/۱ کیلوگرم ماده مؤثره در هکتار موارد مصرف در ساير كشورها: يولاف وحشي و […]