تمام مطالب برچسب : فرمول شیمیایی تري كلرفن
حشره‌كش تماسي و گوارشي تری كلرفن (ديپتركس)

حشره‌كش تماسي و گوارشي تری كلرفن (ديپتركس)

تری كلرفن (ديپتركس) نام انگلیسی : trichlorfon حشره‌كش تماسي و گوارشي از گروه فسفره آلي فرمولاسيون: ۱٫ w/v%50 EC ۲٫ %۸۰WP ۳٫ ديپتركس Dipterex %80SP ۴٫ %۹۶P تاریخ ثبت: ۱/۱۰/۴۷ و ۲۳/۲/۵۸ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: حشره‌كش عصبی،مهارکننده انزیم كولين استراز موارد مصرف در ايران: سن‌های زيان آور در گندم و جو۲/۱ کیلو گرم درهکتار(۳)، مگس درخزانه برنج، كرم دانه خوار در آفتابگردان و سويا، مگس در پياز و خربزه، پروانه سفيد در كلم، كرم غوزه در سبزيجات و جاليز، كارادرينا وکرم غلاف خوار در نخود، پوستخوار در نارون ۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم سم و ۵/۲ ليتر نفت و ۲۵۰ گرم صابون و ۱۰۰ ليتر آب موارد مصرف در ساير كشورها: دوبالان، بال‌پولک‌داران، ناجوربالان، جوربالان و سخت بالپوشان در کشاورزي، باغباني، […]