تمام مطالب برچسب : فرمول شیمیایی تيوديكارب
حشره‌كش تماسي و گوارشي تيوديكارب (لاروين)

حشره‌كش تماسي و گوارشي تيوديكارب (لاروين)

تيوديكارب (لاروين) نام انگلیسی : thiodicarb حشره‌كش تماسي و گوارشي و سیستمیک از گروه اگزايم کاربامات فرمولاسيون: ۱٫ لاروين Larvin 80% DF تاریخ ثبت: ۳/۱۲/۶۶ ثبت موقت ۵ سال،‌ ۱۷/۳/۷۲ تمديد به مدت ۳ سال، ‌۲۹/۲/۷۶ تمديد به مدت ۳ سال، ۱۴/۱۰/۷۷ عليه تريپس پنبه به مدت ۳ سال – تمديد لغايت ۸۶   ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: مهار کننده آنزیم کلین استرازدرسیستم عصبی حشرات هستند موارد مصرف در ايران: كرم غوزه در پنبه ۱ كيلوگرم در هكتار، تريپس در پنبه ۵ در هزار به روش ضدعفوني بذر، پروانه چوبخوار در پسته ۵/۱ در هزار موارد مصرف در ساير كشورها: شب پره‌ها و سخت بالپوشان و ناجوربالان و دوبالان در پنبه، سويا، ذرت، انگور، ميوه، سبزيجات و ديگر محصولات ۲۰۰ تا […]