تمام مطالب برچسب : فرمول شیمیایی ديفلوفنيکان+ ايزوپروترون
علف‌کش تماسی ديفلوفنيکان+ ايزوپروترون (پنتر)

علف‌کش تماسی ديفلوفنيکان+ ايزوپروترون (پنتر)

ديفلوفنيکان+ ايزوپروترون (پنتر) نام انگلیسی: isoproturon + diflufenican علف‌کش تماسی، مخلوط(۵۰+۵۰۰ ) ، دومنظوره و پايدار فرمولاسیون: پنتر Panter %55 SC تاریخ ثبت: سال ۱۳۸۳ موارد مصرف در ايران: كنترل علف‌هاي هرز در مزارع گندم و جو موارد مصرف در ساير کشورها: علف‌های هرز باريك برگ و پهن‌برگ يکساله در مزارع گندم و جو زمستانه، چاودار و گندم بهاره راهنمای مصرف: •مقدار مصرف ۲ تا ۵/۲ ليتر در هكتار و بهترين زمان مصرف اين علف‌كش پس از كاشت و قبل از رويش گندم(پيش رويش) مي‌باشد. •بهترين نتيجه وقتی حاصل می شود که رطوبت بستر کشت در مراحل قبل يا بعد از سمپاشی تأمين گردد. •علف‌های هرز قبل از رويش تا مرحله ۶ برگی کنترل می شوند. •علف‌کش را در خاک مرطوب […]