تمام مطالب برچسب : فرمول شیمیایی دي فتيالون
موش كش دی فتيالون (باراکی)

موش كش دی فتيالون (باراکی)

دی فتيالون (باراکی) نام انگلیسی : difethialone موش كش، از گروه آنالوگ كواگولانت كوماريني فرمولاسيون: باراكي Barakie ( Wax Block ) w/v%0025/0 WB باراكي Barakie (Plate bait ) w/v %0025/0 PB تاریخ ثبت: ۱۰/۱۰/۸۰ تمديد لغايت ۸۶ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: ضد انعقادخون موارد مصرف در ايران: موش ورامين و مغان [۲۰ گرم طعمه براي هر لانه]، موش‌های مقاوم به وارفارين [۵ گرم طعمه براي هر لانه] راهنماي مصرف: •برای مبارزه با موش ورامین و مغان به میزان ۲۰ گرم طعمه در هر لانه به کار می رود. ملاحظات زيست محيطی: •ميزان سميت( LD50، LC50،EC50): LD50 براي پستانداران ۵/۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 براي پرندگان ۲/۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها ۷۵- ۵۱ میکروگرم بر لیتر، EC50 براي دافنی ۴/۴ […]