تمام مطالب برچسب : فرمول شیمیایی دي كلروپروپن + متيل ايزوتيوسيانات
نماتدكش تدخيني دی كلروپروپن + متيل ايزوتيوسيانات

نماتدكش تدخيني دی كلروپروپن + متيل ايزوتيوسيانات

دی كلروپروپن + متيل ايزوتيوسيانات (ورلكس) نام انگلیسی : dichloropropene + methylisothiocyanate نماتدكش تدخيني شامل ۸۰% دي كلروپروپن از گروه هیدروکربن‌های هالوژنه و ۲۰% متيل ايزوتيوسيانات از مشتقات ايزوتيوسيانات فرمولاسيون: ۱٫ ورلكس Vorlex 100% SL ۲٫ داي تراپلكس Di – Trapex 100% SL تاریخ ثبت: ۱۴/۶/۵۵ نحوه اثر: دي‌كلروپروپن با يك سري آنزيم‌هاي حياتي كه داراي گروه سولفيدريل، آمينو يا هيدروكسيل هستند واكنش داده و مولكول دي‌كلروپروپن ‌منهاي يكي از اتم‌هاي كلر آن، جايگزين يكي از اتم‌هاي هيدروژن در ساختمان آنزيم مي‌شود. در نتيجه، كارايي آنزيم‌ها مختل مي‌شود. متيل ايزوتيوسيانات نيز ميل تركيبي بالايي با گروه آميني و هيدروكسيل داشته و از اين طريق موجب اختلال عمومي در كار سلول مي‌شود. موارد مصرف در ايران: نماتد مركبات، نماتد ريشه‌گره‌اي توتون راهنماي […]