تمام مطالب برچسب : فرمول شیمیایی سايفلوترين (سولفاك)
حشره کش تماسی گوارشی سايفلوترين (سولفاك)

حشره کش تماسی گوارشی سايفلوترين (سولفاك)

سايفلوترين نام انگلیسی : cyfluthrin حشره‌كش، تماسي، گوارشي با اثر ضربه اي از گروه پايرتيروئيدها فرمولاسيون: سولفاك Solfac %10 WP تاریخ ثبت: ۲۵/۸/۷۱ ثبت موقت بمدت ۳ سال و ۲۰/۱۲/۷۵ تمديد بمدت ۳ سال ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: حشره‌کش عصبی، با اختلال در کانال های سدیم در غشای آکسونی سلولهای عصبی با اثر ضربتي سريع به همراه فعاليت ابقايي موارد مصرف در ايران: سوسري خانگي و آفات بهداشتی موارد مصرف در ساير كشورها: آفات حشره اي از راسته بال‌پولک‌داران، سخت بالپوشان، ناجوربالان در غلات، پنبه، درختان ميوه، سبزيجات؛ ملخ‌های بومي و مهاجر در کشاورزي مقدار مصرف (g/ha 40-15)، سوسري‌ها، پشه‌ها، مگس‌های خانگي در خانه و محصولات انبار شده، بهداشت حيوانات اهلي و دام‌ها راهنماي مصرف: •محلول پاشي به نسبت ۲۰ گرم […]