تمام مطالب برچسب : فرمول شیمیایی ستوکسيديم (نابواس)
علف کش انتخابی سیستمیک ستوکسيديم (نابواس)

علف کش انتخابی سیستمیک ستوکسيديم (نابواس)

ستوکسيديم نام انگلیسی : sethoxydim علف‌کش انتخابي، سيستميک از گروه سيكلوهگزان ديون اکسيم فرمولاسیون:  نابواس Nabu S %5/12 OEC تاریخ ثبت: سال ۱۳۶۵ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: بازدارنده سنتز اسيدهاي چرب (بازدارنده ACCase ) و رشد جوانه‌های انتهايي نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب توسط اندام‌هاي هوايي و به مقدار كم توسط ريشه‌ها و قابل انتقال از بالا به پايين و همچنين از پايين به بالا در گياه علائم تأثير در گياه: پژمردگي و زردي در برگ‌ها، جلوگيري از رشد ريشه و ساقه، خشكيدگي برگ‌ها ماندگاري در خاك(نيمه عمر): يك روز موارد مصرف در ايران:  علف‌هاي هرز كشيده برگ (سوروف) در چغندرقند ۳ لیتر در هکتار، و پياز ۲ تا ۳ لیتر در هکتار موارد مصرف در ساير كشورها:  علف‌هاي هرز […]