تمام مطالب برچسب : فرمول شیمیایی سينوسولفورون (ستوف)
علف کش سیستمیک سينوسولفورون (ستوف)

علف کش سیستمیک سينوسولفورون (ستوف)

سينوسولفورون نام انگلیسی : cinosulfuron علف‌کش سيستميک از گروه سولفونيل اوره فرمولاسیون: ستوفSetoff %20 WG تاریخ ثبت: سال ۱۳۷۵ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: بازدارنده سنتز اسيدهاي آمينه ضروري(بازدارنده ALS , AHAS) و در نهايت بازدارنده تقسيم سلول و رشد گياه نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب توسط ريشه و جوانه‌ها و انتقال به بافت‌هاي مريستمي علائم تأثير در گياه: جلوگيري از رشد، كلروز و نكروزه و در نهايت مرگ جوانه‌ها، زرد و ارغواني شدن برگ‌ها و ساقه‌ها و مرگ تدريجي گياه. ماندگاري در خاك(نيمه عمر): ۲۰ روز موارد مصرف در ايران: علف‌هاي هرز پهن‌برگ و جگن در مزارع برنج  ۱۰۰تا ۱۵۰ گرم در هکتار راهنماي مصرف: •مقدار مصرف ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم در هكتار به صورت پس رويش. •دوز بالا جهت […]